Centralna Komisja Egzaminacyjna realizuje projekty w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2

"Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych"