Centralna Komisja Egzaminacyjna realizuje projekty w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2

"Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych"

AKTUALNOŚCI:

Szanowni Państwo,
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza konkurs dla kandydatów na liderów, autorów i recenzentów zadań egzaminacyjnych do zmodernizowanego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ogłoszenie o konkursie
Formularz zgłoszeniowy


"Szanowni Państwo,
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Budowa banków zadań realizowanego w ramach PO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój Systemu Egzaminów Zewnętrznych."
więcej...